Den Gode Oplevelse i et fællesskab med andre

Vanførefonden og Bevica Fonden har oprettet en pulje til støtte for personer med bevægelseshandicap med det formål at få oplevelser sammen med andre.

Created with Sketch.
FORMÅL

Weekend-ferieophold for familier
Puljen har til formål at give personer, der er udfordrede af et bevægelseshandicap og svag økonomi, en mulighed for gode oplevelser i et fællesskab med andre. Man bliver stærkere og får mere overskud og glæde gennem sociale fællesskaber, og netop ensomhed og social isolation kan være en hindring for det gode liv. Det kan også være svært at prioritere sociale oplevelser, der er forbundet med en ekstra omkostning.
Dansk Handicap Forbund vil afholde weekends-/ferieophold med aktiviteter, der vil virke adspredende og få tankerne lidt væk fra hverdagens problemer.
Familier med et barn med handicap kan have svært ved at råd til at tage på ferie eller få oplevelser uden for hjemmet. Nogle familier har endda svært ved at overskue selve planlægningen af en ferie og kommer måske slet ikke afsted som familie. En pause fra hverdagen kan betyde meget for familiens overlevelse og sammenhold. Det er desuden vigtigt, at familier med et barn med handicap har mulighed for at dele sine erfaringer, frustrationer og problemer med andre i tilsvarende situation.

PERSONLIGT LEGAT

Bevicafonden og Vanførefonden har besluttet, at det fremadrettet ikke længere er muligt at søge individuelle personlige legater gennem Den gode oplevelse. Den gode oplevelse skal ses som en støtte til oplevelser sammen med andre gennem centralt arrangerede aktiviteter og weekend-/feriekurser rundt om i landet. Man kan derfor fremadrettet alene ansøge om økonomisk støtte til deltagelse i disse arrangementer. Alle personer med fysisk funktionsnedsættelse, herunder familier med børn med en fysisk funktionsnedsættelse, og der vil kunne tildeles efter en vurdering om økonomisk behov.

FRISTER

Ansøgninger om tilskud til deltagelse i weekend-/feriekurser kan søges inden for frister, der oplyses i forbindelse med arrangementer.