Den Gode Oplevelse i et fællesskab med andre

Vanførefonden og Bevica Legater har oprettet en pulje til støtte for personer med bevægehandicap med det formål at få oplevelser sammen med andre.

Created with Sketch.
FORMÅL

Weekend-ferieophold for familier
Puljen har til formål at give personer, der er udfordrede af et bevægelseshandicap og svag økonomi en mulighed for gode oplevelser i et fællesskab med andre. Man bliver stærkere og får mere overskud og glæde gennem sociale fællesskaber, og netop ensomhed og social isolation kan være en hindring for det gode liv. Det kan også være svært at prioritere sociale oplevelser, der er forbundet med en ekstra omkostning.
Dansk Handicap Forbund vil afholde weekends-/ferieophold med aktiviteter, der vil virke adspredende og få tankerne lidt væk fra hverdagen problemer.
Familier med et barn med handicap kan have svært ved at råd til at tage på ferie eller få oplevelser uden for hjemmet. Nogle familier har endda svært ved at overskue selve planlægningen af en ferie og kommer måske slet ikke afsted som familie. En pause fra hverdagen kan betyde meget for familiens overlevelse og sammenhold. Det er desuden vigtigt, at familier med et handicappet barn har mulighed for at dele sine erfaringer, frustrationer og problemer med andre i tilsvarende situation.

PERSONLIGT LEGAT

Personer med et bevægehandicap har svært ved at komme ud og få ny inspiration enten via ferier, deltagelse i aktiviteter sammen med andre m.v. idet der også skal betales for eventuelle hjælpere. Personer med et handicap vil ofte have en førtidspension, folkepension eller endda kontanthjælp at leve af, hvorfor det kan være svært bare at få hverdagen til at hænge sammen eller anskaffe vigtige hjælpemidler, som ikke bevilges af det offentlige. Endelig kan det være svært eller umuligt at spare op til særlige begivenheder. Alt dette som er en forudsætning for at komme væk hjemmefra og få gode oplevelser i fællesskab med andre. Puljen kan støtte personer med et bevægehandicap og ringe økonomiske muligheder. Støtte kan søges til hjælper på ferier, støtte til deltagelse i aktiviteter sammen med andre, støtte til særlige hjælpemidler, som det offentlige har givet afslag på, eller andr esærlige formål, der understøtter et bedre liv i fællesskab med andre. 

FRISTER

Ansøgninger om tilskud til deltagelse i weekend-/feriekurser kan søges inden for frister, der oplyses i forbindelse med arrangementer.
Ansøgning om personlige legater kan søges løbende.

Ansøgningerne vil blive behandlet
4 gange om året.

Ansøgninger fremsendt senest 15. februar kan forvente svar ca. 1. marts.
Ansøgninger fremsendt senest 15. maj kan forvente svar ca. 1. juni.
Ansøgninger fremsendt senest 15. august kan forvente svar ca. 1. september.
Ansøgninger fremsendt senest 15. november kan forvente svar ca. 1. december

Der kan maksimalt uddeles 10.000 kr. pr. person, da støtten ydes som skattefrie legater.