Den Gode Oplevelse i et fællesskab med andre

Vanførefonden og Bevica Fonden har oprettet en pulje til støtte for personer med bevægelseshandicap med det formål at få oplevelser sammen med andre.

Created with Sketch.
FORMÅL

Weekend-ferieophold for familier
Puljen har til formål at give personer, der er udfordrede af et bevægelseshandicap og svag økonomi, en mulighed for gode oplevelser i et fællesskab med andre. Man bliver stærkere og får mere overskud og glæde gennem sociale fællesskaber, og netop ensomhed og social isolation kan være en hindring for det gode liv. Det kan også være svært at prioritere sociale oplevelser, der er forbundet med en ekstra omkostning.
Dansk Handicap Forbund vil afholde weekends-/ferieophold med aktiviteter, der vil virke adspredende og få tankerne lidt væk fra hverdagens problemer.
Familier med et barn med handicap kan have svært ved at råd til at tage på ferie eller få oplevelser uden for hjemmet. Nogle familier har endda svært ved at overskue selve planlægningen af en ferie og kommer måske slet ikke afsted som familie. En pause fra hverdagen kan betyde meget for familiens overlevelse og sammenhold. Det er desuden vigtigt, at familier med et barn med handicap har mulighed for at dele sine erfaringer, frustrationer og problemer med andre i tilsvarende situation.

PERSONLIGT LEGAT

I 2021 er det ekstraordinært blevet muligt at søge økonomisk støtte fra Vanførefonden via Den Gode Oplevelse. Der er løbende ansøgningsfrist, og man skal ansøge via ovenstående link for at komme i betragtning. Der kan søges til ferier, oplevelser, sport, kurser, uddannelse el. lign.

FRISTER

Ansøgninger om tilskud til deltagelse i weekend-/feriekurser kan søges inden for frister, der oplyses i forbindelse med arrangementer.